Продажба на мед в Европейския съюз

Какво обаче трябва да знаете, ако вие сте пчелар, който е решил да разшири дейността си, продавайки медната си продукция в Европейския съюз? Преди хобито ви да се е превърнало ...

България прие изискванията на Китай за търговия с пчелен мед

Страната ни се ангажира да спазва изискванията на азиатския пазар относно контрола и качеството на продукцията На 2 септември 2019 г. бе подписан Протокол за инспекция, карантина и ветеринарно-санитарни изисквания ...

Последна актуализация: 24 - авг. - 2020