3-ти конкурс за иновативен нов фермер на годината – NEWBIE 2020

Националната NEWBIE Консултативна група за България обявява 3-ти конкурс за иновативен нов фермер на годината – NEWBIE 2020

Цел на конкурса – да отличи иновативен нов фермер на годината.

Кой може да се включи: фермери/земеделски производители над 18 г. в България, без ограничение на възраст и размер на стопанството им, които управляват поне 2 и не повече от 10 години, с успешен селскостопански бизнес модел, имат нови продукти и/или услуги, използват иновативни методи и подходи в стопанството, включително допълнителни дейности като преработка на продукция, агро-туризъм, социални дейности, образователни дейности и т.н.

Повече информация за конкурса и редът за кандидатстване е наличен от линка:

http://www.bi-gd.org/site/bg/novini/174-3-newbie-2020

Последна актуализация: 02 - февр. - 2021