Пчеларството в България през 2019 година

Към 1-ви октомври 2019 г. пчелните семейства са 867.6 хил. броя, което е с 10.8% повече спрямо предходната година. Пчелните семейства, от които е добиван мед през 2019 г., достигат 702.8 хил. броя (с 14.5% повече), а произведеният мед е 11 518 тона – с 11.4% повече спрямо 2018 г. Средният добив от едно пчелно семейство намалява с 2.4% до 16.4 кг. За периода от 1-ви януари до 30-ти септември 2019 г. от стопанствата са реализирани 7 835 тона пчелен мед (с 4.0% по-малко спрямо предходния период), като на 1-ви януари са били налични 1 544 тона нереализирани количества от предходни години, а към 1-ви октомври 2019 г. са останали за реализация 5 223 тона (с 59.0% повече спрямо 1-ви октомври 2018 г.).

Броят на стопанствата с пчелни семейства през 2019 година е 13 771 или с 12.3% повече.

Най-сериозно е увеличението на стопанствата, в които се отглеждат между 10 и 49 пчелни семейства (+23,9%) и от 50 до 149 пчелни семейства (+16.1%). Средният брой на отглежданите пчелни семейства в едно стопанство намалява с 1.4% до 63 броя/стопанство. Общо през 2019 г. са загинали малко над 58 хиляди пчелни семейства.

Повече информация за резултатите и анализите в сектора  през 2018г. и  2019г. по статистически райони и за страната като цяло ще получите от прикачения доклад на МЗХГ, отдел “Агростатистика”.

Последна актуализация: 24 - авг. - 2020