ОКОЛО ВЕДА

Варна Агенция за икономическо развитие (АИР) е с нестопанска цел, неправителствена организация, регистрирана за работа в интерес на обществото. Той се намира в района на Варна в България, Източна Европа. Агенцията е създадена през 1997 г. в рамките на съвместната програма на Община Варна и USAID за подпомагане на регионалното икономическо развитие. От 1998 г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА).

МИСИЯ

ВЕДА има за цел лидерство при определянето на условията за устойчиво икономическо развитие на град Варна и региона. Агенция подкрепя изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез осигуряване на безпристрастно услуги информация, консултации и обучение. ВЕДА насърчава изграждането на мрежи, привличане на чуждестранни инвестиции в региона и подобряване на местните възможности за заетост.

ЦЕЛИ

В подкрепа на малките и средни предприятия, иновациите и икономическото развитие.
Работа за привличане на чуждестранни инвестиции.
Предоставяне на форми и алтернативни програми за намаляване нивата на безработица.
За подпомагане на местни и държавни власти при подготовката на плановете за регионално развитие.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Информация за поддръжка за малки и средни предприятия.

Програмите за обучение, семинари, бизнес срещи и презентации на фирми и продукти.

Консултантски услуги в областта на стратегическото планиране и планове за бизнес обучение маркетинг, управление на бизнеса, създаването на нови предприятия, управление на качеството, управление на човешките ресурси, писмено предложение, управление на проекти, информационни технологии и уеб дизайн.

Информация за бизнес делегации в международни панаири и форуми.

За контакти с чуждестранни партньори.

Специализирана помощ и контакти с местните власти и предприятията в интерес на инвеститорите.

Активно насърчаване на Варна и региона на потенциалните чуждестранни инвеститори.

Поддържане и осигуряване на база данни на български и чуждестранни компании, посолства и неправителствени организации, медиите и местните власти.

Агенцията има богат опит в проекти на национално, европейско и международно, включително програма за транснационално сътрудничество за ЕИП, Черно море ROP, Еразъм и транснационална програма на река Дунав.

Последна актуализация: 30 - окт. - 2019